Safety Labels & Safety Signs

Bạn có thể đã thấy nhiều loại biển báo an toàn khác nhau, từ biển báo lối ra đến biển báo nút dừng khẩn cấp. Nhưng bạn vẫn nhìn thấy chúng khi bạn nhìn? Nhiều khi chúng ta nhìn thấy những thứ giống nhau ngày này qua ngày khác, chúng có xu hướng hòa vào nền và mất đi tác dụng dự kiến.

Chúng ta có thể quên đảm bảo rằng nhân viên mới đã được giải thích đầy đủ về loại và ý nghĩa của những biển báo này. Theo thời gian, các biển báo an toàn có thể mờ đi hoặc bị hư hỏng đến mức không còn "đọc được" nữa. OSHA có một số yêu cầu cụ thể về thiết kế, bố trí và các loại biển báo cần thiết để thông báo cho nhân viên và khách về các mối nguy hiểm cũng như các khu vực và hoạt động nguy hiểm tại cơ sở của chúng tôi.

Mục đích của Biển báo : Biển báo an toàn cung cấp những thông tin an toàn cụ thể quan trọng từ cảnh báo nguy hiểm, cung cấp hướng dẫn và các loại phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết. Các biển báo cũng cảnh báo về những khu vực cần có sự cho phép đặc biệt để vào như không gian hạn chế và khu vực dịch vụ tiện ích.

Biển báo nguy hiểm : Những biển báo này cảnh báo những mối nguy hiểm cụ thể và nguy cơ bức xạ. OSHA yêu cầu tất cả các Biển báo Nguy hiểm phải có cùng kiểu thiết kế. Một dấu hiệu nguy hiểm phải rất rõ ràng đối với tất cả mọi người. Nhân viên phải được hướng dẫn rằng các dấu hiệu nguy hiểm cho thấy mối nguy hiểm trước mắt và các biện pháp phòng ngừa đặc biệt là cần thiết. Biển báo nguy hiểm có màu đỏ làm màu chủ đạo cho bảng phía trên; đường viền màu đen ở viền; và một bảng phía dưới màu trắng để bổ sung thêm dòng chữ phía sau.

Biển báo cảnh báo : Biển cảnh báo chỉ được sử dụng để cảnh báo những mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc cảnh báo những hành vi không an toàn. Tất cả nhân viên phải được hướng dẫn rằng các dấu hiệu cảnh báo cho thấy mối nguy hiểm có thể xảy ra và cần phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Biển cảnh báo có màu vàng làm chủ đạo; mặt trên và đường viền màu đen: chữ "thận trọng" màu vàng trên bảng màu đen; và bảng màu vàng phía dưới dành cho từ ngữ ký hiệu bổ sung. Chữ màu đen được sử dụng cho từ ngữ bổ sung.

Biển chỉ dẫn an toàn : Biển chỉ dẫn an toàn phải được sử dụng khi cần có hướng dẫn chung và gợi ý liên quan đến các biện pháp an toàn. Các biển báo này có nền trắng chữ đen hoặc chữ trắng trên nền xanh

Thiết kế bảng hiệu : Tất cả các bảng hiệu phải có các góc tròn hoặc cùn và không có cạnh sắc, gờ, mảnh vụn hoặc các hình chiếu sắc nhọn khác. Các đầu hoặc đầu bu lông hoặc các thiết bị buộc chặt khác phải được bố trí sao cho không gây nguy hiểm.

Bản chất của từ ngữ : Từ ngữ của bất kỳ biển hiệu nào cũng phải dễ đọc với đầy đủ thông tin để dễ hiểu. Từ ngữ nên đưa ra một gợi ý tích cực hơn là tiêu cực.

Công trường xây dựng : Các biển báo và biểu tượng an toàn bắt buộc phải luôn được nhìn thấy khi công việc đang được thực hiện và phải được loại bỏ hoặc che chắn kịp thời khi các mối nguy hiểm không còn tồn tại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

zalo